fbpx
[cmm4e loc="primary" skin="default-menu-skin-461836"]
[cmm4e loc="primary" skin="default-menu-skin-461836"]

Budoucnost je teď!

Tzv. elektronické, neboli internetové nakupování je celosvětově známé zhruba od poloviny devadesátých let 20. století. V tu dobu začaly vznikat první e-shopy, tj. online tržiště, kde probíhala klasická směna zboží, služeb či produktů, ať už klasickou, peněžní či jinou platební metodou. První elektronická tržiště se začala v České republice objevovat na sklonku minulého století.

Za 20 let vyrostl tuzemský e-commerce trh nebývalým způsobem a z „trpaslíka“ se stala tzv. „e-shopová velmoc,“ jak bývá naše země v tomto ohledu často populárně nazývána. Tento trend byl „tažen“ především velmi dobrou internetovou a technickou infrastrukturou a informovaností a oborovou znalostí obyvatelstva.

Česká republika a reálie elektronického nakupování

  V rámci elektronického nakupování firmy na trhu zpravidla využívají webové řešení, či e-shop, který slouží nejen jako prodejní virtuální místo, ale také jako prezentační portfolio. Nejaktuálnější data z elektronických tržišť v České republice uveřejnila v září roku 2020 výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Z jejich šetření vyplývá, že e-shopy s módou se na českém e-commerce trhu expanzivně rozšiřují a jejich nabídku využívá aktuálně 60 % Čechů.

Pro srovnání v roce 2005 dle dat ČSÚ nakupovalo na internetu pouze 6 % obyvatelstva. Z dotazníkového šetření dále vyplývá, že častěji volí nákup módy na internetu ženy (až 63%), zatímco muži využívají těchto služeb méně (okolo 54 %) a dávají přednost fyzickým kamenným prodejnám. Nejmarkantnější je kupní síla obyvatelstva reprezentována mezi 25 – 34 rokem věku a až 80 % z příslušníků tohoto segmentu na internetu nakupuje každý měsíc.

  Z dostupných statistik také vychází, že móda je mezi Čechy dlouhodobě jedno z nejlépe prodávaných zboží v rámci tuzemské e-commerce. Na prvním místě se umístila elektronika, která patří k tradičním „stálicím“ internetových prodejů, o druhé a třetí místo se dělí právě oblečení a kosmetika a na čtvrtém místě se pak nachází zvlášť oblečení sportovní.

  Co se týče tržeb, i ty dosáhly v rámci české e-commerce rekordních čísel. Celkové tržby činily v roce 2019 161 miliard korun, meziročně se tak zvýšily o 21 miliard (více než 15 %), jak uvedla společnost Shoptet. Móda zastoupena především nadnárodními online řetězci Zalando, About You a Sportisimo se na tržbách tuzemské e-commerce podílela více jak 20 %.

Češi stále více nakupují módu přes internet

Z reportu Fashion Research společnosti Glami vyplývá, že obrat českého trhu s módou byl v roce 2018 v poměru 120, 68 mld. korun „offline“ (tedy fyzický nákup v prodejně) versus 24,5 mld. korun z online prodejů.  Viz příloha č.1 v příloze práce. O rok později, v roce 2019 už byl poměr tržeb: „offline“ 124, 72 mld. korun proti 27,44 mld. korun z online e-shopů s módou. Meziroční nárůst v prodejích z „online prostoru“ tak činil téměř 3 miliardy korun, tj. nárůst o 12 % za jediný rok.

  Nejinak tomu bylo mezi lety 2019 a 2020, kdy online nakupování módy zaznamenalo 11 % růst a připsalo si oproti předchozímu roku obratově další 3 miliardy českých korun. Zhruba z 20 % se tak podíl e-commerce na módním trhu v roce 2018 vyšplhal na procent 23,8.

Ačkoliv dle dostupných dat rostou prodeje i v kamených módních obchodech, jejich nárůst není tak značný jako v „online prostoru.“ Obrat v kamenných módních obchodech vzrostl v průměru v minulých dvou letech o zhruba 3 % meziročně a v absolutních číslech  rostl módní „offline trh“ podobně jako „online.“

TOP 10 hráčů ve online světě módy v ČR

  Příčiny tak rychlého růstu „online fashion trhu“ lze hledat hned v několika faktorech. Mezi ty nejhlavnější patří dle interního výzkumu Glami a průzkumu portálu Česká e-commerce expanze zahraničních e-shopů do České republiky (zde se sluší uvést penetraci trhu již zmíněným Zalandem), dále rapidní rozšíření nakupování skrze mobilní zařízení, rychlé dodání a pohotová zákaznická podpora e-shopů a inzerce na sociálních médiích.

  Firma Glami předpokládá růst módní e-commerce i v dalších letech. Do roku 2023 bude dle jejich odhadů rostoucí trend oslabovat na hodnotu 6,7 %, obrat by měl vyšplhat až na 38,54 miliard Kč.

  Naši hypotézu jsme dále zkoumali skrze zmíněná data a údaje Českého statistického úřadu a studie agentury Nielsen Admosphere, kdy oba subjekty před pandemií covidu-19 statisticky dokládaly, že český trh s módou je na vzestupu a obratově má stále rostoucí tendenci.

Studie ČSÚ si pak všímala rostoucího podílu aktivních nakupujících na českém e-commerce trhu dlouhodobě, přičemž módu online nyní nakupuje více než 60 % Čechů.V porovnání s údaji před 15 lety, kdy módu nakupovalo přes internet pouze 6 % české populace, tak jde o znatelný nárůst, realizovaný především v posledních 3 letech.

Podrobnější průzkum trhu uskutečněný firmou Nielsen Admosphere nabízí i věkové rozvrstvení v otázce nákupů v české módní e-commerce. Ze šetření pražské agentury vyplývá, že za poslední desetiletí se počet Čechů nakupujících módu na internetu vyšplhal k téměř 60 %. I v tomto případě můžeme pozorovat nejcitelnější růst od roku 2018.

Závěr studie

Naším závěrem tak je, že v minulých letech česká módní e-commerce konstatně rostla a Češi tedy nakupují módu stále více přes internet. Od roku 2018 v průměru o více než 11,5 % meziročně. Tento fakt chápeme jako stále více se prosazující trend, který se týká nejen módy, ale obecně celého trhu, který se dynamicky přesouvá do „online prostředí“.

Za důležité považujeme poznamenat, že se jedná o globální tendenci, kterou už jsme výše nazvali jako „transformaci podnikání“ do digitální, internetové formy.

Chcete pomoct s Vaším internetovým podnikáním? A stát se hráčem na e-commerce trhu? Neváhejte se nám ozvat – zde. Poskytneme Vám full service poradenství.

Studii pro Vás vypracoval tým Brandeus – Marketing & Design


Related Posts