fbpx

Prezident 21

Občanskou hrou Prezident 21 jsme veřejnosti chtěli představit D21 – Janečkovu metodu a najít takového prezidenta, na kterém se nejvíce lidí shodne. Hlasovalo se 3 plusovými a 1 minusovým hlasem.

Volební hra Prezident 21 byla vlajkovým projektem Institutu. Naším cílem bylo seznámit širokou veřejnost s fungováním D21 – Janečkovy metody. Využili jsme aktuálního tématu prezidentské volby a online formy hlasování, aby si lidé metodu vyzkoušeli v praxi a pochopili její hlavní výhody. Projekt měl také zvýšit zájem občanů o prezidentskou volbu, nastolit debatu o alternativních volebních systémech i roli nových technologií v politice.